Grodzisko Milewszczyzna

Grodzisko w Milewszczyźnie jest pozostałością po warownym grodzie obronnym. Zachowało się w postaci kolistego
wzniesienia położonego na cyplu brzegowym wysuniętym w dolinę rzeki Kumiałki. Na przełomie XIX i XX wieku zniwelowana
została znaczna część pozostałości konstrukcji obronnych w związku z budową dworu i budynków folwarcznych.

PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYZNA

Na terenie zespołu pokazane zostały zabytki przeszłości odkryte w czasie prac archeologicznych. Zgromadzono tu przedmioty służące niegdyś mieszkańcom wsi w ich codziennym życiu. Zwiedzający mogą bliżej zapoznać się z wybranymi rzemiosłami i wytwórczością wiejską. W czasie zwiedzania obiektu poznać można historię miejsca i regionu oraz dowiedzieć się, jak to miejsce zmieniało się w czasie ponad tysiąca lat jego istnienia.

Grodzisko w Milewszczyźnie

Piwnica na zapasy

Umocnienia obronne

Podgrodzie

Majdan Grodu

Wiatrak

Młynarstwo

Opis Wiatraka

Plan hipsometryczny

Badania archeologiczne

Dwór

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK - WTOREK - NIECZYNNE
ŚRODA - PIĄTEK - 11:00 - 17:00
SOBOTA - NIEDZIELA - 11:00 - 18:00
12:00 URUCHOMIENIE SKRZYDEŁ WIATRAKA, ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

* aktualne do 20 Czerwca 2019